BMI kalkulator

BMI calculator

require
require require

Your BMI is......

BMIClassification
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

BMI kalkulator

BMI kalkulator (Body Mass Index kalkulator) brukes til å beregne BMI-verdi og oppgi tilsvarende vektstatus med tanke på alder. Bruk fanen “Metriske enheter” for det internasjonale systemet for enheter eller “Andre enheter” -fanen for å konvertere enheter til enten det amerikanske eller metriske systemet. Merk at kalkulatoren også beregner Ponderal Index i tillegg til BMI, som begge er forklart detalj nedenfor.

BMI introduksjon

BMI er en måling av en persons slankhet eller korpulens basert på høyde og vekt, og er ment å kvantifisere vevsmasse. Denne teknikken er mye brukt som en generell indikator på om en person har en sunn kroppsvekt i forhold til høyden sin. Spesifikt brukes verdien oppnådd ved beregning av BMI for å kategorisere om en person er undervektig, har en normal vekt, er overvektig eller er alvorlig overvektig, avhengig av hvilket område verdien faller mellom på tabellen. Disse kategoriene av BMI varierer basert på faktorer som region og alder, og er noen ganger delt inn i underkategorier som alvorlig undervektig eller veldig alvorlig overvektig. Å være overvektig eller undervektig kan ha betydelige helseeffekter. BMI er ikke et perfekt mål for en sunn kroppsvekt, men den er en nyttig og god indikator på om det er nødvendig med ytterligere testing eller om det må gjøres livsstil endringer. Se tabellen nedenfor for å se de forskjellige kategoriene basert på BMI som brukes av kalkulatoren.

BMI-tabell for voksne – BMI kalkulator

Dette er Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte kroppsvekt basert på BMI-verdier for voksne. Den brukes til både menn og kvinner, 18 år eller eldre.

KategoriBMI – kg/m2
Alvorlig underernæring< 16
Moderat underernæring16 – 17
Mild underernæring17 – 18.5
Normal18.5 – 25
Overvektig25 – 30
Fedme klasse I30 – 35
Fedme klasse II35 – 40
Fedme klasse III> 40

BMI-diagram for voksne

Dette er en graf over BMI-kategorier basert på data fra Verdens helseorganisasjon. De stiplede linjene representerer under kategoriene i hoved kategoriene.

BMI-kalkulator oversiktHvordan analysere resultatene av din BMI og med bruk av BMI-kalkulator

BMI ble opprinnelig satt opp for å skaffe statistikk over grupper av mennesker og ikke for å bestemme overvekt eller undervekt for enkeltpersoner. De eksakte verdiene til indeksen for å kategorisere noen varierer. Det spesielle med BMI er at det er nesten det samme for menn og kvinner. I tillegg er denne indeksen ganske uavhengig av alder. Dette gjør det mulig å bruke de samme retningslinjene for alle voksne.

Men hvordan skal du forstå disse tallene og kategoriene?

BMI-kalkulator gir deg ulike verdier. En verdi på indeksen under 18,5 indikerer undervekt. Å være undervektig kan være forårsaket av underernæring, en spiseforstyrrelse eller et annet helseproblem. Fra en indeks på 25 snakker vi om (lett) overvektig. Over en verdi på 30 er det alvorlig overvekt eller fedme. Det er tre klasser når det gjelder Fedme og Fedme klasse 3 er den høyeste. Når du har en BMI som er høyere enn 40 har du sykelig overvekt eller morbide obesitas.

BMI kalkulator for barn for barn og tenåringer, alder 2-20

Vanlig BMI kalkulator er laget for voksne og ikke for barn. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler BMI-kategorisering for barn og tenåringer mellom 2 og 20 år.

Diagram for gutter

Diagram for jenter

Risiko som er forbundet med overvekt

Overvekt øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer og helsemessige tilstander. Nedenfor er en liste over helse risikoer som følger med overvekt , ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

 • Høyt blodtrykk
 • Høyere nivåer av LDL-kolesterol, som er sett på som “dårlig kolesterol”, lavere nivåer av HDL-kolesterol, ansett for å være godt kolesterol i moderasjon, og høye nivåer av triglyserider
 • Type II diabetes
 • Hjertesykdommer
 • Hjerneslag
 • Galleblæresykdom
 • Artrose, en type leddsykdom forårsaket av nedbrytning av leddbrusk
 • Søvnapné og pusteproblemer
 • Visse kreftformer (endometrie, bryst, tykktarm, nyre, galleblære, lever)
 • Lav livskvalitet
 • Psykiske sykdommer som klinisk depresjon, angst og andre
 • Kroppssmerter og vanskeligheter for å utføre visse fysiske funksjoner
 • Generelt sett en økt risiko for dødelighet sammenlignet med de med en sunn BMI

Som listen over viser er det mange negative, i noen tilfeller fatale, utfall som kan komme som følge av overvekt. Vanligvis bør en person prøve å opprettholde en BMI på under 25 kg / m2, men ideelt sett bør du alltid konsultere legen din for å avgjøre om du trenger å gjøre endringer i livsstilen for å bli sunnere. Dette for å være sikker på at du gjør endringer som passer spesifikt til deg og kroppen din. Alle mennesker er forskjellige, derfor trenger de også forskjellige fremgangsmåter. Det er viktig å kunne vite hva man kan gjøre og ikke gjøre slik at man kan skape en endring med positive resultater.

Risiko forbundet med å være undervektig

Det å være undervektig har også sine egne risikoer. Disse er samlet i en liste nedenfor:

 • Underernæring, vitamin mangel, anemi (redusert evne til å bære blodkar)
 • Osteoporose, en sykdom som forårsaker bein svakhet, og øker risikoen for å knekke et bein
 • Redusert immunforsvar
 • Vekst- og utviklingsproblemer, særlig hos barn og tenåringer
 • Mulige reproduksjonsproblemer for kvinner på grunn av hormonelle ubalanser som kan forstyrre menstruasjonssyklusen. Undervektige kvinner har også større sjanse for spontanabort i første trimester
 • Potensielle komplikasjoner som følge av operasjon
 • Generelt sett en økt risiko for dødelighet sammenlignet med de med en sunn BMI

I noen tilfeller kan det å være undervektig være et tegn på at du har en underliggende tilstand eller sykdom som anorexia nervosa, som har sine egne risikoer. Rådfør deg med legen din hvis du tror at du eller noen du kjenner er undervektig, spesielt hvis årsaken til å være undervektig ikke er åpenbar.

Begrensninger av BMI og BMI kalkulator

Selv om BMI er en mye brukt og er en god indikator på sunn kroppsvekt, har den sine begrensninger. BMI du regner ut med BMI-kalkulator er bare et estimat som ikke tar hensyn til de forskjellige kroppssammensetningene vi mennesker har. På grunn av et bredt utvalg av kroppstyper samt fordeling av muskler, beinmasse og fett, bør BMI bli brukt sammen med andre målinger for å kunne få et mer presist resultat i stedet for å bli brukt som den eneste metoden for å bestemme en persons sunne kroppsvekt.

Hos voksne:

BMI kan ikke være helt nøyaktig fordi det er et mål på overflødig kroppsvekt, heller enn overflødig kroppsfett. BMI påvirkes videre av blant annet faktorer som alder, kjønn, etnisitet, muskelmasse og kroppsfett og aktivitetsnivå. For eksempel en eldre

en person som regnes som en sunn vekt, men som er helt inaktiv i sitt daglige liv, kan ha betydelige mengder overflødig kroppsfett selv om de ikke er spesielt tunge. Dette vil bli ansett som usunt, mens en yngre person med høyere muskelsammensetning med samme BMI vil bli ansett som sunn. Hos idrettsutøvere, spesielt kroppsbyggere vil bli ansett som overvektige på grunn av at muskler er tyngre enn fett. Det er det fullt mulig at de faktisk har en sunn vekt for kroppssammensetningen deres. 

Generelt, ifølge CDC:

 • Eldre voksne har en tendens til å ha mer kroppsfett enn yngre voksne med samme BMI.
 • Kvinner har en tendens til å ha mer kroppsfett enn menn med en tilsvarende BMI.
 • Mennesker med mye muskler og godt trente idrettsutøvere kan ha høyere BMI på grunn av stor muskelmasse.

Hos barn og ungdom:

De samme faktorene som begrenser effekten av BMI for voksne, kan også gjelde for barn og ungdommer. I tillegg kan høyde og nivå på seksuell modning påvirke BMI og kroppsfett blant barn. BMI er en bedre indikator på overflødig kroppsfett for overvektige barn enn for overvektige barn, hvis BMI kan være et resultat av økte nivåer av enten fett eller fettfri masse (alle kroppskomponenter utenom fett, som inkluderer vann, organer, muskler, etc.). Hos tynne barn kan forskjellen i BMI også skyldes fettfri masse.

Når det er sagt, er BMI ganske god indikasjon for kroppsfett for 90-95% av befolkningen, og kan effektivt brukes sammen med andre målinger for å kunne bestemme den sunne kroppsvekten for hvert enkelt menneske. Det er enkelt å bruke en BMI-kalkulator også. 

Hvordan selv regne ut din BMI i to trinn – bruk BMI-kalkulator

Om du selv ønsker å kunne regne ut din egen BMI uten BMI-kalkulator må du følge formelen nedenfor.

 1. Du trenger høyden din i meter, så må du gjøre dette om til kvadratmeter. For å gjøre dette må du multiplisere høyden din i meter av seg selv først. Her er et eksempel for å vise deg hvordan du gjør det. Hvis du er 1,75 meter høy, vil du multiplisere 1,75 med 1,75 og få et resultat på omtrent 3,06 kvadratmeter.
 2. Det neste i prosessen med å beregne din bmi er følgende: du må dele vekten din i kilo med høyden din i kvadratmeter. Hvis du for eksempel er 75 kilo og høyden din i kvadratmeter er 3,06, vil du dele 75 med 3,06 for å få et svar på 24,5 som BMI.

BMI-kalkulator | Livsstil forandringer

Som nevnt ovenfor er det viktig at hvis du har et ønske om å forandre din BMI (enten om du vil gå opp eller ned i vekt) at du snakker med legen din slik at du får en grundig veiledning til hvordan du kan gjøre dette på en tryggest og best mulig måte. Hvis du ønsker å gå ned i vekt er noen av de generelle temaene du burde tenke på kosthold og aktivitetsnivå.  Det kan også være lurt å finne et miljø som består av andre mennesker i samme situasjon som deg. Uansett om du ønsker å gå opp eller ned i vekt er det lettere å gjøre dette hvis man har kontakt med andre mennesker. Disse kan både komme med tips, fortelle om deres erfaringer med prosessen og de kan hjelpe deg med å holde oppe motivasjonen. Dette kan hjelpe deg med å nå dine mål. Men som nevnt tidligere, alltid kontakt legen din eller annet helsepersonell før du gjør endringer.

Les også: “Rangeringsfaktorer for SEO – de 8 viktigste

RockitSEO blogg